Na poradě - In a meeting

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Jsem přesvědčen, že tento plán bude úspěšný.
inizia ad imparare
I'm convinced that this project will be a success.
Úplně souhlasím s tvým názorem.
inizia ad imparare
I completely agree with your opinion.
Ze svého pohledu si myslím, že potřebujeme více prodejců.
inizia ad imparare
From my point of view, I think we need more sellers.
Nejsem si tím jistý.
inizia ad imparare
I'm not sure about that.
Co si o tom všichni myslíte?
inizia ad imparare
What does everyone think about it?
Budeme probírat nové změny.
inizia ad imparare
We are going to discuss the new changes.
Několik lidí se minulé porady nezúčastnilo.
inizia ad imparare
Several people didn't attend the last meeting.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Anglická konverzační příručka"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.