Top 300 English adjectives and adverbs 101-125 - Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 101-125

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
most
You know, as your boyfriend I feel kind of weird when you keep saying "I love you the most" to your dog.
inizia ad imparare
visvairāk
Zini ko, es kā tavs pusis jūtos dīvaini, ka tu savam sunim saki "Es tevi mīlu visvairāk".
aware
Julia is aware of her beauty.
inizia ad imparare
apzināties
Jūlija apzinās savu skaistumu.
practical
My boyfriend always buys me practical gifts.
inizia ad imparare
praktisks
Mans puisis vienmēr man dāvā prakstiskas dāvanas.
numerous
He got numerous awards in the past few years.
inizia ad imparare
daudzi
Viņš pēdējo gadu laikā ir ieguvis daudz apbalvojumus.
cultural
The city offers a rich programme of cultural activities.
inizia ad imparare
kulturāls
Pilsētā ir pieejama kvalitatīva programma kultūras pasākumu jomā.
only
You are the only person I can talk to about this problem.
inizia ad imparare
vienīgais
Jūs esat vienīgais cilvēks ar kuru es varu runāt par šo problēmu.
here
I'm here, in the kitchen!
inizia ad imparare
šeit
Esmu šeit, virtuvē!
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Latvian words: Top 300 Adjectives"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.