Top 300 English adjectives and adverbs 251-275 - Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 251-275

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
fully
If you haven't fully recovered from your illness, you shouldn't come back to work.
inizia ad imparare
pilnībā
Ja jūs neesat pilnībā izveseļojies, jums nevajadzētu nākt uz darbu.
relevant
That's not a relevant question, he shouldn't have asked about it!
inizia ad imparare
svarīgs
Tas nav svarīgs jautājums, viņam nevajadzēja par to prasīt!
independent
sovereign
What countries became independent after World War I?
inizia ad imparare
neatkarīgs
Kuras valstis kļuva neatkarīgas pēc Pirmā pasaules kara?
regular
Regular exercise helps you stay healthy.
inizia ad imparare
regulārs
Regulāri vingrojumi uzlabo veselību.
primary
It should be our primary aim to ensure the safety of our children.
inizia ad imparare
galvenais
Mūsu galvenajam mērķim jābūt bērnu drošībai.
regional
He works as a journalist for the regional newspaper.
inizia ad imparare
vietējais
Viņš strādā par žurnālistu vietējā laikrakstā.
sustainable
Everybody is talking about sustainable growth these days, but only a few know how to achieve it.
inizia ad imparare
pastāvīgs
Ikviens šobrīd runā par pastāvīgu pieaugumu, bet tikai daži zina kā to sasniegt.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Latvian words: Top 300 Adjectives"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.