Top 300 English adjectives and adverbs 126-150 - Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 126-150

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
public
It was his first public appearance so he was a bit stressed.
inizia ad imparare
publisks/atklāts
Tā bija viņa pirmā publiskā uztāšanās, tāpēc viņš bija nedaudz uztraucies.
next
What's next on the agenda?
inizia ad imparare
nākamais
Kas ir nākamais darba kārtībā?
few
Only a few students managed to get the maximum score.
inizia ad imparare
daži
Tikai dažiem studentiem sanāca iegūt maksimālo punktu skaitu.
much
That's too much milk! You have to add flour now if you want to make good pancakes.
inizia ad imparare
daudzi
Pārāk daudz piena! Jums tagad ir jāpievieno miltus, lai pankūkas sanāktu garšīgas.
again
You're late again. Third time this week!
inizia ad imparare
atkal
Jūs atkal kavējat. Trešā reize šonedēļ!
human
The human body is mostly composed of water.
inizia ad imparare
cilvēks
Cilvēka ķermenis pārsvarā sastāv no ūdens.
able
Unfortunately, I'm not able to help you.
inizia ad imparare
spēt/varēt
Diemžēl es nespēju jums palīdzēt.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Latvian words: Top 300 Adjectives"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.