Top 300 English adjectives and adverbs 151-175 - Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 151-175

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
global
Poverty is a global problem.
inizia ad imparare
globāla
Nabadzība ir globāla problēma.
personal
I don't want you to touch my personal things! Get out of my room!
inizia ad imparare
personisks
Es nevēlos, ka jūs aiztiekat manas personiskās mantas! Ejiet ārā no manas istabas.
open
Do you think the grocery store is still open? I forgot to buy bread.
inizia ad imparare
atvērts
Vai jums šķiet, ka pārtikas veikals vēl ir atvērts? Es aizmirsu nopirkt maizi.
currently
I'm currently working as a tourist guide.
inizia ad imparare
pašlaik
Es pašlaik strādāju par tūrisma gidu.
least
I know I'm the least likely to win the race. I'm not good at sports!
inizia ad imparare
mazākais
Es zinu, ka man ir vismazākā iespēja uzvarēt sacensībās. Man nepadodas sports!
once
I've been to Barcelona once and I loved it!
inizia ad imparare
vienreiz
Es vienreiz biju Barselonā, un man tā patika!
away
Once upon a time, in a kingdom far, far away...
inizia ad imparare
prom
Reiz sen senos laikos, karaļvalstī tālu prom.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Latvian words: Top 300 Adjectives"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.