Top 300 English adjectives and adverbs 226-250 - Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 226-250

 0    15 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
positive
He has a positive influence on my son.
inizia ad imparare
pozitīvs
Viņš ir pozitīvs piemērs manam dēlam.
enough
We don't have enough money to buy a new car.
inizia ad imparare
pietiekami
Mums nav pietiekami daudz naudas, lai iegādātos jaunu mašīnu.
military
My grandfather still has his old military uniform.
inizia ad imparare
militārs
Manam vectēvam joprojām ir sava vecā militārā uniforma.
previous
I quit my previous job because it was boring.
inizia ad imparare
iepriekšējais
Es aizgāju no iepriekšējā darba, jo tas bija garlaicīgs.
usually
I usually spend Saturdays at home - I like relaxing after the whole week.
inizia ad imparare
parasti
Es parasti sestdienas pavadu mājās - man patīk atpūsties pēc garās nedēļas.
responsible
Sara is very responsible, I believe she'll be an excellent babysitter.
inizia ad imparare
atbildīgs
Sāra ir ļoti atbildīga. Es ticu, ka viņa būs lieliska auklīte.
mobile
Mobile devices made it possible to work remotely.
inizia ad imparare
mobils
Pateicoties mobilajām ierīcēm mēs varam strādāt atālināti.
+8 schede
La lezione è parte del corso
"Latvian words: Top 300 Adjectives"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.