Top 300 English adjectives and adverbs 176-200 - Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 176-200

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
professional
skillful, serious
I have a very important meeting tomorrow and I have to look professional.
inizia ad imparare
profesionāls
Man rīt ir ļoti svarīga tikšanās un man ir jāizskatās profesionāli.
instead
Instead of watching TV you should be doing your homework!
inizia ad imparare
vietā
Tai vietā, lai skatītos televizoru, labāk izpildi mājas darbu!
single
not married, alone
Being a single mother is not easy.
inizia ad imparare
vientuļš
Būt par vientuļo māti nav viegli.
top
Our office is on the top floor.
inizia ad imparare
augšējais
Mūsu birojs ir augšējā stāvā.
future
Your future husband is going to be so lucky!
inizia ad imparare
nākotne
Tavam nākotnes vīram būs paveicies!
further
We went further into the woods but we still couldn't find any good place for a picnic.
inizia ad imparare
tālākais
Mēs devāmies tālāk mežā, bet mēs tāpat nevarējam atrast labu vietu piknikam.
effective
What's the most effective method of studying a foreign language?
inizia ad imparare
iedarbīgs
Kas ir visiedarbīgākais veids, lai apgūtu svešvalodu?
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Latvian words: Top 300 Adjectives"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.