Top 300 English adjectives and adverbs 76-100 - Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 76-100

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
entire
How could you eat an entire pizza?
inizia ad imparare
viss
Kā jūs varējāt apēst visu picu?
recent
We hired a lot of people in recent months.
inizia ad imparare
nesen/ pēdējais
Mēs pēdējos mēnešos darbā esam pieņemuši daudzus cilvēkus.
famous
Robert is famous all over the world.
inizia ad imparare
slavens
Roberts ir slavens visā pasaulē.
available
I'm really sorry but this product is no longer available.
inizia ad imparare
pieejams
Piedodiet, bet šis produkts vairs nav pieejams.
different
siblings
They are siblings but they are completely different from each other.
inizia ad imparare
atšķirīgs
Viņi ir māsas un brāļi, bet tik atšķirīgi.
important
This job is very important to my sister.
inizia ad imparare
svarīgs
Šis darbs ir ļoti svarīgs manai māsai.
similar
Can you recommend me a similar book?
inizia ad imparare
līdzīgs
Vai jūs varētu man ieteikt līdzīgu grāmatu?
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Latvian words: Top 300 Adjectives"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.