1000 danh từ tiếng Anh 451 - 500

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
lỗ
Chúng ta có thể nhìn thấy qua cái lỗ này.
inizia ad imparare
hole
We can see through this hole.
sự hiện diện
Tôi nhận thấy sự hiện diện sau lưng tôi!
inizia ad imparare
presence
I felt a presence behind me!
phóng viên
Phóng viên đi thăm quan khắp nơi trên thế giới.
inizia ad imparare
reporter
This reporter visits all the countries in the world.
mặt trời
Mặt trời sáng chói!
inizia ad imparare
sun
The sun is very luminous!
con ngựa
Em gái tôi thích cưỡi ngựa.
inizia ad imparare
horse
My little sister enjoys riding a horse.
căn hộ
Patrick thuê căn hộ ở thành phố lớn.
inizia ad imparare
apartment
Patrick rents an apartment in a big city.
cái thang
Tôi dùng cái thang để leo lên mái nhà.
inizia ad imparare
ladder
I use the ladder to go on the roof.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"1000 danh từ tiếng Anh"
(Un totale di 1.000 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.