1000 danh từ tiếng Anh 901 - 950

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
buổi hòa nhạc
Buổi hòa nhạc tối qua thật tuyệt vời.
inizia ad imparare
concert
The yesterday's night concert was awesome!
xà bông
Chúng ta cần mua vài bánh xà bông chiều nay.
inizia ad imparare
soap
We need to buy some soap this afternoon.
bồi bàn nữ
Bồi bàn nhà hàng rất thân thiện.
inizia ad imparare
waitress
The waitress of the restaurant was very friendly.
đèn
Bóng của cái đèn này bị cháy.
inizia ad imparare
lamp
The bulb of this lamp is burned.
kiên nhẫn
Để làm cái bánh này bạn phải có kiên nhẫn.
inizia ad imparare
patience
To make this cake you must have patience.
vua
Vị vua Tây Ban Nha là Felip VI.
inizia ad imparare
king
The king of Spain is Felipe VI.
quyên góp
Tôi quyên góp 500 euro cho Téléthon.
inizia ad imparare
donation
I made a donation of five hundred euros to the Téléthon.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"1000 danh từ tiếng Anh"
(Un totale di 1.000 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.