1000 danh từ tiếng Anh 951 - 1000

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
khoai tây chiên
Khoai tây chiên Bỉ có vị đặc biệt.
inizia ad imparare
fries
Belgium fries have special taste.
máy rửa chén
Máy rửa chén cho phép tiết kiệm nước.
inizia ad imparare
dishwasher
The dishwasher allow to save some water.
cuộc phản đối
Việc phản đối giảm lương mất một thời gian dài.
inizia ad imparare
protest
The protest against the salaries reduction took a long time.
ông
Ông tôi không thể đi được nữa.
inizia ad imparare
grandfather
My grandfather can't walk anymore.
đàn ghi ta
Antoine, bạn có thể chơi ghita không?
inizia ad imparare
guitar
Antoine, can you play the guitar?
vòi nước
Vòi nước của phòng tắm được sửa.
inizia ad imparare
tap
The tap of the bathroom is fixed.
lon
Tôi mua một chai bia.
inizia ad imparare
can
I bought a beer can.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"1000 danh từ tiếng Anh"
(Un totale di 1.000 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.