Ārējais izskats - Physical appearance

 0    53 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
garš
Viņš ir ļoti garš vīrietis ar augumu 2 metri.
inizia ad imparare
tall
He is a very tall man with his 2 meters of height.
roka
Mums noderētu liekas rokas, darbojoties ar bērniem.
inizia ad imparare
a hand
We could use another pair of hands to help us with the children.
mazulis
Viņš ir mazulis, viņš vēl tikai mācās staigāt.
inizia ad imparare
a toddler
1-2 gadi vecs bērns
He's a toddler, he's only beginning to learn to walk.
krūškurvis
Viņa krūškurvis nebija labi attīstīts.
inizia ad imparare
a chest
His chest wasn't very well developed.
labas uzbūves
Viņam ir ļoti laba ķermeņa uzbūve ar izteiktiem muskuļiem un tā.
inizia ad imparare
well-built
He is really well-built with his muscles and so on.
īkšķis
Novieto īkšķi šeit.
inizia ad imparare
a thumb
You need to place your thumb here.
muskulis
Viņš sasprindzīja muskuļus, lai atstātu labu iespaidu uz meitenēm.
inizia ad imparare
a muscle
He flexed his muscles to impress the girls.
+46 schede
La lezione è parte del corso
"FCE"
(Un totale di 1.251 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.