Raksturs un personība - Character and personality

 0    38 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
nevīža
Viņš ir tāds nevīža, viņš vienmēr ģērbj netīras, saburzītas drēbes.
inizia ad imparare
a slob
arī: sloppy
He's such a slob, he always wears dirty, crumpled clothes.
impulsīvs
Mēs nevarējām izturēt viņa agresīvo, impulsīvo uzvedību.
inizia ad imparare
impulsive
We couldn't stand his aggressive, impulsive behaviour.
pļāpīgs
Viņa ir tik pļāpīga, viņa nekad neaizver savu muti.
inizia ad imparare
garrulous
arī: chatterbox
She is such a garrulous person, she never shuts up.
sabiedrisks
Esmu sabiedrisks, bet tas nenozīmē, ka visu laiku gribu ballēties.
inizia ad imparare
sociable
I'm sociable, but it doesn't mean I want to party all the time.
slaists
Beidz būt tāds slaists un meklē darbu!
inizia ad imparare
a layabout
arī: iddle
Stop being such a layabout and get a job!
atjautīgs
Godīgi sakot, mēs vienkārši gribējām uzfilmēt tiešām interesantu, atjautīgu filmu.
inizia ad imparare
witty
arī: ingenious, neat
To be perfectly honest, we just wanted to make a really entertaining, witty film.
brīvs no aizspriedumiem
arī: progresīvi domājošs
Es pārliecināts, ka Toms apsvērs tavas idejas, viņš ir atvērts jaunām idejām.
inizia ad imparare
open-minded
I'm sure Tom will consider your ideas, he's very open-minded.
+31 schede
La lezione è parte del corso
"FCE"
(Un totale di 1.251 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.