Ceļošana un brīvdienas - Travel and holidays

 0    48 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
safari
Mēs devāmies safari braucienā, lai vērotu dzīvniekus viņu dabiskajā vidē.
inizia ad imparare
a safari
We went on a safari to watch animals in their natural habitat.
viesnīca ar brokastīm
Ja vēlies gultasvietu un kaut ko ēdamu no rīta, ir pieejamas viesnīcas ar brokastīm.
inizia ad imparare
bed and breakfast
If you want a bedroom and something to eat in the morning, they have bed and breakfast (B&B) accommodation.
plecu soma
Atvainojiet, vai Jums plecu somā ir elektroniskās ierīces?
inizia ad imparare
a shoulder bag
Excuse me, are you carrying any electronic devices in your shoulder bag?
apdrošināšana
Tev būs jāizņem nelaimes gadījumu apdrošināšana.
inizia ad imparare
insurance
You'll need to take out accident insurance.
kompleksās brīvdienas
Mēs nesenīt atgriezāmies no kompleksajām brīvdienām Ēģiptē.
inizia ad imparare
a package holiday
We've just returned from a package holiday in Egypt.
eja
Vai vēlaties sēdēt pie loga vai pie ejas?
inizia ad imparare
an aisle
gaitenis lidmašīnā, autobusā vai vilcienā
Would you like a seat by the window or one by the aisle?
tūre
Vislabākais veids, kā apskatīt Londonu, ir izvēloties tūri ar gidu.
inizia ad imparare
a tour
The best way to see London is by taking a guided tour.
+41 schede
La lezione è parte del corso
"FCE"
(Un totale di 1.251 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.