Ceļā - On the road

 0    42 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
gājēju pāreja
Apstājies pirms gājēju pārejas, lai ļautu cilvēkiem šķērsot ielu.
inizia ad imparare
a pedestrian crossing
Stop before the pedestrian crossing to let people walk across the street.
pietura
Man vajag atrast autobusu, lai nokļūtu pilsētā. Vai tuvumā ir kāda (autobusu) pietura?
inizia ad imparare
a stop
I need to find a bus to get into town. Is there a (bus) stop near here?
bremzēt
Neaizmirsti viegli bremzēt, jo ceļš var būt ledains.
inizia ad imparare
to brake
Remember to brake gently, as the road might be icy.
ātruma ierobežojums
1 jūdze ir 1,6 km
Lielākajā daļā pilsētu ātruma ierobežojums ir 50 kilometri stundā.
inizia ad imparare
a speed limit
The speed limit in most towns and cities is 30 miles per hour.
piesprādzēties
Neaizmirsti piesprādzēties, kad iekāp automašīnā.
inizia ad imparare
to fasten
arī: to buckle
Remember to always fasten your seatbelt when you get into the car.
sabiedriskais transports
Es izmantoju sabiedrisko transportu tikai tad, kad mana mašīna salūzt.
inizia ad imparare
public transport
I only use public transport when my car breaks down.
satiksmes sastrēgums
Avārijas dēļ uz galvenās pilsētas maģistrāles izveidojās drausmīgs satiksmes sastrēgums.
inizia ad imparare
a gridlock
An accident created a terrible gridlock on the main thoroughfare of the city.
+35 schede
La lezione è parte del corso
"FCE"
(Un totale di 1.251 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.