Frazālie darbības vārdi 4 - Phrasal verbs 4

 0    34 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
atzīt (kļūdas)
Nebaidies atzīt savas kļūdas.
inizia ad imparare
to own up to sth
Don't be afraid to own up to your mistakes.
uzsākt
Es nezināju, ka esi uzsācis gatavošanu!
inizia ad imparare
to take up sth
sākt hobiju
I didn't know you'd taken up cookery!
aiztaisīt
Esmu tik daudz apēdis, ka nevaru aiztaisīt bikses!
inizia ad imparare
to do sth up
runājot par rāvējslēdzēju vai pogām
I've eaten so much that I can't do up my trousers!
savākt
Man jāsavāc bērni no skolas.
inizia ad imparare
to pick sb/sth up
I have to pick the kids up from school.
panākt
Man bija krampis un es nevarēju panākt pārējos peldētājus.
inizia ad imparare
to catch up
I had a cramp and couldn't catch up with the rest of the swimmers.
pacelt
Vai tu varētu pacelt no grīdas savas rotaļlietas?
inizia ad imparare
to pick sb/sth up
Could you pick up your toys from the floor?
runāt skaļāk
Runā skaļāk! Es nedziridu ne vārda, ko saki.
inizia ad imparare
to speak up
Speak up! I can't hear a word you're saying.
+27 schede
La lezione è parte del corso
"FCE"
(Un totale di 1.251 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.