Pakalpojumi - Services

 0    64 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
personīgais treneris
Mans personīgais treneris izstrādā manas ikdienas treniņu sesijas.
inizia ad imparare
a personal trainer
My personal trainer designs my daily workout sessions.
rezervācija
Man ir rezervācija uz Bonda vārda.
inizia ad imparare
a reservation
I have a reservation in the name of Bond.
muzejs
Izstāde būs pieejama apskatei Modernās mākslas muzejā.
inizia ad imparare
a museum
The exhibition will be available for viewing at the Museum of Modern Art.
padomes loceklis
Kā padomes loceklis, es pārstāvu mūsu rajona intereses.
inizia ad imparare
a councillor
As a councillor, I represent the interests of our district.
dīķis
Dīķī nav tik daudz pīļu, cik tur bija pagājušo gadu.
inizia ad imparare
a pond
There aren't as many ducks in the pond as there were last year.
artifakts
Izstādē bija apskatāmi romiešu sudraba artefakti, piemēram, monētas un rokassprādzes.
inizia ad imparare
an artefact
arī: ancient object
The exhibition featured Roman silver artefacts, such as coins and bracelets.
ieejas maksa
Lai iekļūtu muzejā, nepieciešams samaksāt ieejas maksu.
inizia ad imparare
an entrance fee
uzņemšanas maksa
In order to enter the museum you need to pay an entrance fee.
+57 schede
La lezione è parte del corso
"FCE"
(Un totale di 1.251 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.