Neregulārie darbības vārdi 3 - Irregular verbs 3

 0    32 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
pļaut
Zāliens nav ticis pļauts sešas nedēļas.
inizia ad imparare
mow - mowed - mown
The lawn hasn't been mown for six weeks.
[pa]zaudēt
Esmu pazaudējis maku vai arī varbūt esmu to atstājis automašīnā.
inizia ad imparare
lose - lost - lost
I've lost my wallet or maybe I've left it in the car.
paaugstināties
Degvielas cenas ļoti ātri paaugstinās.
inizia ad imparare
rise - rose - risen
The prices of petrol rose very quickly.
braukt
Vai iepriekš esi jājis uz zirga?
inizia ad imparare
ride - rode - ridden
Have you ridden a horse before?
atļaut
Tev bija jāļauj viesiem doties prom agrāk.
inizia ad imparare
let - let - let
You should have let the guests go home earlier.
gulēt
Vakar es visu rītu nogulēju gultā.
inizia ad imparare
lie - lay - lain
Yesterday I lay in bed all morning.
pierādīt
Līdz tava vaina nav pierādīta, tu esi nevainīgs.
inizia ad imparare
prove - proved - proved/proven (US)
As long as your guilt hasn't been proven, you remain innocent.
+25 schede
La lezione è parte del corso
"FCE"
(Un totale di 1.251 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.