Asking and answering personal questions - Tázání se a zodpovídání osobních otázek

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
I usually hang out with my boyfriend/girlfriend.
inizia ad imparare
Obvykle si vyjdu se svým přítelem/přítelkyní.
I love learning new languages.
inizia ad imparare
Miluji učení se nových jazyků.
I've been studying a lot.
inizia ad imparare
Hodně jsem studoval.
I'm a modern languages student.
inizia ad imparare
Jsem student moderních jazyků.
If you have any questions, I'll answer them later.
inizia ad imparare
Pokud máš nějaké otázky, zodpovím je později.
Do you have any pets?
inizia ad imparare
Máš nějaké domácí mazlíčky?
Where did you learn English?
inizia ad imparare
Kde ses naučil anglicky?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Everyday phrases in Czech"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.