At the hairdressing salon - V kadeřnictví

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
I would like to have a red one.
inizia ad imparare
Chtěl bych tu červenou.
How short would you like it?
inizia ad imparare
Jak byste to chtěla krátké?
Do you want it styled straight or wavy?
inizia ad imparare
Chcete to narovnat nebo navlnit?
You should brush your hair gently to avoid damaging it.
inizia ad imparare
Měla byste si vlasy česat jemně, abyste se vyhla jejich poškození.
We have cosmetology services as well.
inizia ad imparare
Poskytujeme i kosmetické služby.
Can I make an appointment for a haircut today?
inizia ad imparare
Mohla bych si domluvit termín na dnešek?
What do you want me to do to your hair today?
inizia ad imparare
Co byste si dnes přála, abych vám udělal s vlasy?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Everyday phrases in Czech"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.