Asking and giving advice - Dotazování se a dávání rad

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
If that had happened to me, I would have talked to my mom immediately.
inizia ad imparare
Kdyby se to stalo mně, hned bych si promluvil s mámou.
In my opinion, you should convince her it was an accident.
inizia ad imparare
Podle mě bys ji měl přesvědčit, že to byla nehoda.
It's generally a good idea to ask your dad to intercede for you.
inizia ad imparare
Obvykle je dobrý nápad požádat tátu, aby se za tebe přimluvil.
What I said is my personal recommendation.
inizia ad imparare
To, co jsem řekl, je moje osobní doporučení.
Why don't you ask for an apology?
inizia ad imparare
Proč nepožádáš o omluvu?
What do you advise me?
inizia ad imparare
Co bys mi poradil?
If you were in my place, what would you do?
inizia ad imparare
Co bys udělal na mém místě?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Everyday phrases in Czech"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.