In sales - Při prodejích

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Which colour do you like?
inizia ad imparare
Jakou byste chtěl barvu?
If you have the warranty certificate, we'll replace it.
inizia ad imparare
Pokud máte záruční list, vyměníme to za nové.
We need an advance payment.
inizia ad imparare
Potřebujeme od Vás platbu předem.
This product can be used in several ways.
inizia ad imparare
Tento produkt se může používat několika způsoby.
Please tell me more about what you are looking for.
inizia ad imparare
Řekněte mi prosím podrobněji, co hledáte.
Have you heard about this new product?
inizia ad imparare
Už jste slyšel o tomto novém produktu?
I think you haven't used anything similar before.
inizia ad imparare
Myslím, že něco podobného jste ještě nezkusil.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Everyday phrases in Czech"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.