In a meeting - Na poradě

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
I would like to welcome you all.
inizia ad imparare
Chci vás všechny přivítat.
Are there any other comments?
inizia ad imparare
Nějaké další poznámky?
I'm convinced that this project will be a success.
inizia ad imparare
Jsem přesvědčen, že tento plán bude úspěšný.
From my point of view, I think we need more sellers.
inizia ad imparare
Ze svého pohledu si myslím, že potřebujeme více prodejců.
I'm not sure about that.
inizia ad imparare
Nejsem si tím jistý.
What does everyone think about it?
inizia ad imparare
Co si o tom všichni myslíte?
We are going to discuss the new changes.
inizia ad imparare
Budeme probírat nové změny.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Everyday phrases in Czech"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.