Renting an apartment - Pronajímání si bytu

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Are there any special places nearby where I can walk my dog?
inizia ad imparare
Jsou blízko nějaká vhodná místa, kde bych mohl venčit svého psa?
What kind of pets do you allow?
inizia ad imparare
Jaká domácí zvířata povolujete?
Can the pets be outside?
inizia ad imparare
Mohou být zvířata venku?
Could you please help me move?
inizia ad imparare
Pomohl bys mi, prosím, přestěhovat se?
I need to fill an application form.
inizia ad imparare
Musím vyplnit přihlášku.
I found a convenient offer on the Internet.
inizia ad imparare
Vhodnou nabídku jsem našel na internetu.
The apartment is big and has a balcony.
inizia ad imparare
Ten byt je velký a má balkon.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Everyday phrases in Czech"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.