In a bank - V bance

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Could I order a new checkbook, please?
inizia ad imparare
Mohu si objednat novou šekovou knížku, prosím?
I've lost my checkbook, I would like to ask for another one.
inizia ad imparare
Ztratil jsem svou šekovou knížku, chtěl bych si požádat o novou.
I have to go to the cash machine.
inizia ad imparare
Musím si dojít k bankomatu.
I would like to open an account.
inizia ad imparare
Chtěl bych si založit účet.
I would like to withdraw a large amount.
inizia ad imparare
Chtěl bych vybrat velký obnos.
Could you give me some smaller bills?
inizia ad imparare
Mohl byste mi dát nějaké menší bankovky?
Sorry, I forgot my identification.
inizia ad imparare
Omlouvám se, zapomněl jsem si průkaz totožnosti.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Everyday phrases in Czech"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.