In an interview - Na pohovoru

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
I think I have the profile you are looking for.
inizia ad imparare
Myslím, že mám vlastnosti, které hledáte.
Could you please say that again?
inizia ad imparare
Mohl byste to prosím zopakovat.
Thank you for the opportunity.
inizia ad imparare
Děkuji Vám za tuto příležitost.
Could you please tell me what are the company's benefits?
inizia ad imparare
Mohl byste mi prosím říct, jaké Vaše společnost poskytuje výhody?
I've always been interested in working in your company.
inizia ad imparare
Vždy jsem měl zájem pracovat ve vaší společnosti.
I really liked the profile of the job.
inizia ad imparare
Velmi se mi líbil profil toho pracovního místa.
I could help in the advertising area.
inizia ad imparare
Mohl bych pomoct v oblasti propagace.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Everyday phrases in Czech"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.