Asking questions and giving answers

5  1    16 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Jestem gotowy przyjąć jakiekolwiek pytania teraz.
inizia ad imparare
I’m ready to take any questions now.
Właściwie to będę odpowiadał na to pytanie później w moim przemówieniu.
inizia ad imparare
Actually, I'll be answering this question later in my talk.
Czy mówisz, że ...?
inizia ad imparare
Are you saying that ...?
Jeżeli ktokolwiek ma pytania, z przyjemnością na nie odpowiem.
inizia ad imparare
If anyone has questions I’ll be happy to answer them.
Przepraszam. Czy możesz powiedzieć coś więcej o...
inizia ad imparare
Excuse me. Can you say a bit more about...
Proszę, możecie swobodnie dzielić się swoimi odczuciami.
inizia ad imparare
Please feel free to give me your feedback.
Nie zrozumiałem co powiedziałeś o ... Czy możesz to powtórzyć, proszę?
inizia ad imparare
I didn’t catch what you said about ... Can you repeat it please?
+9 schede
La lezione è parte del corso
"Business Presentation"
(Un totale di 348 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.