Losing your way & Restating your ideas

4.5  1    12 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Pozwólcie, że zacznę jeszcze raz.
inizia ad imparare
Let me try again.
Jakie to słowo którego szukam?
inizia ad imparare
What's the word I'm looking for?
innymi słowy
inizia ad imparare
in other words
Przepraszam na moment.
inizia ad imparare
Excuse me for one moment.
Jeżeli zechcieliby Państwo wytrzymać ze mną jeszcze przez chwilę, rzucę tylko okiem w swoje notatki ... dobrze...
inizia ad imparare
If you’ll bear with me for a moment while I just glance at my notes, right,...
Gdzie to ja byłem? A tak...
inizia ad imparare
Now, where was I? Oh yes,...
+6 schede
La lezione è parte del corso
"Business Presentation"
(Un totale di 348 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.