Recommendations & Finishing your presentation

4.5  1    11 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Innymi możliwościami byłoby...
inizia ad imparare
Other possible solutions would be to...
Teraz chciałbym spojrzeć na niektóre kroki które można podjąć aby załagodzić problem...
inizia ad imparare
Now I’d like to look at some of the measures that can be taken to alleviate the problems of...
Po pierwsze, rząd powinien...
inizia ad imparare
Firstly, the government should...
Okej. Zbliżamy się do końca prezentacji, więc chciałbym podziękować państwu za wysłuchanie.
inizia ad imparare
OK. We’re coming to the end of the presentation so I’d just like to thank you for listening.
W celu rozwiązania tych problemów, powinno się rozważyć następujące działania:...
inizia ad imparare
In order to solve these problems, the following action should be considered:...
+6 schede
La lezione è parte del corso
"Business Presentation"
(Un totale di 348 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.