Dealing with difficult questions & arguments

4.5  1    12 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Nie sądzę, byśmy mieli wystarczająco czasu aby zagłębić się w to teraz, ale jeśli będziesz chciał porozmawiam z tobą indywidualnie po prezentacji.
inizia ad imparare
I don’t think we have enough time to go into that right now, but I’ll be happy to speak to you one-to-one after the presentation if you would like.
Obawiam się, że nie mogę udzielić pełnej odpowiedzi teraz.
inizia ad imparare
I'm afraid I can't give you a full answer right now.
To niezupełnie jest częścią naszej dzisiejszej dyskusji.
inizia ad imparare
That's not really part of today's discussion.
Z przyjemnością dowiem się i wrócę do Ciebie (twojego pytania) później.
inizia ad imparare
I’d be happy to find out and get back to you later.
To dobre pytanie. Nie posiadam informacji aby odpowiedzieć na nie od razu, ale...
inizia ad imparare
That’s a good question. I don’t have the information to answer that question right now, but...
Ten punkt widzenia jest bardzo kuszący, ponieważ...
inizia ad imparare
This point of view is very appealing because...
+6 schede
La lezione è parte del corso
"Business Presentation"
(Un totale di 348 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.