Giving the outline of your presentation

4.5  1    24 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
A w tej części mojej prezentacji zaprezentuję dane / wykresy / tabele...
inizia ad imparare
And in this part of my presentation I’ll be showing you some data / charts / tables...
po pierwsze
inizia ad imparare
in the first place
Moje przemówienie będzie trwało około trzydziestu minut a na koniec będzie czas na pytania.
inizia ad imparare
My talk will last about 30 minutes and there’ll be time at the end for questions.
Jeżeli będziecie Państwo mieli pytania, proszę nie wahajcie się ich zadać.
inizia ad imparare
If you have any questions please do not hesitate to ask.
a następnie przejdę do...
inizia ad imparare
and then I’ll move on to...
Mam całkiem dużo do omówienia, więc doceniłbym, jeśli zaczekaliby Państwo z pytaniami do końca prezentacji.
inizia ad imparare
I’ve got quite a lot to get through, so I’d appreciate it if you kept your questions until the end of the presentation.
Na końcu mojego przemówienia, które będzie trwało około dziesięciu minut, z przyjemnością odpowiem na wszystkie Państwa pytania.
inizia ad imparare
At the end of my talk, which will last about ten minutes, I’ll be happy to answer any questions you may have.
+17 schede
La lezione è parte del corso
"Business Presentation"
(Un totale di 348 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.