Referring to research

5  1    12 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Szereg ostatnich badań, zwłaszcza tych przeprowadzonych przez ... i ..., ukazał, że...
inizia ad imparare
A number of recent studies, notably the ones by ... and ..., have shown that...
Zgodnie z...
inizia ad imparare
According to...
Badanie sugeruje / wskazuje, że...
inizia ad imparare
Research suggests / indicates that...
Naukowcy ostatecznie pokazali, że...
inizia ad imparare
Researchers have shown conclusively that...
Naukowcy rozpoznali tu trzy główne kwestie, którymi są...
inizia ad imparare
Researchers have identified three key issues here, they are...
w odniesieniu do...
inizia ad imparare
with reference to...
+6 schede
La lezione è parte del corso
"Business Presentation"
(Un totale di 348 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.