Phrasal verbs - easy

 0    40 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
wymyślić
Wymyśliła nową gre planszową.
inizia ad imparare
come up with
She came up with an idea for a new board game.
dorastać
Nie łapię dlaczego dzieci chcą tak szybko dorastać.
inizia ad imparare
grow up
I don't get it why kids want to grow up so quickly.
pocieszyć
Co mogę zrobić, żeby cię pocieszyć?
inizia ad imparare
cheer sb up
What can I do to cheer you up?
odebrać kogoś
zazwyczaj samochodem
O której mogę Cię odebrać?
inizia ad imparare
pick sb up
What time can I pick you up?
umówić się z kimś na randkę
Zamierzasz się z nią umówić?
inizia ad imparare
ask sb out
Are you going to ask her out?
wpaść na kogoś
Wpadłam na nią wczoraj.
inizia ad imparare
bump into someone
I bumped into her yesterday.
oddzwonić
Oddzwonię do Ciebie.
inizia ad imparare
to call someone back
I will call you back.
Dawaj! Zrób to!
Dawaj! Spóźnimy się jeśli się nie pospieszymy.
inizia ad imparare
Come on!
Come on! We'll be late if we don't hurry up.
rozczarować kogoś
Przykro mi, że Cię rozczarowałam.
inizia ad imparare
let someone down
I am sorry I let you down.
oznaczać
EU to skrót od European Union.
inizia ad imparare
stand for
EU stands for European Union.
planować w przód
Następnym razem powinniśmy planować w przód.
inizia ad imparare
plan ahead
Next time, we should plan ahead.
wysiadać
Wysiadamy na następnym przystanku.
inizia ad imparare
get off
We're getting off at the next stop.
szukać
Czego szukasz?
inizia ad imparare
look for
What are you looking for?
obudzić kogoś
Jak obudzisz mnie o 4 jeszcze raz to się wyprowadzę.
inizia ad imparare
to wake somebody up
If you wake me up at 4 a.m. one more time, I'm will move out.
włamać się
Ja się nie włamałam. Po prostu zapomniałam kluczy.
inizia ad imparare
to break in
I didn't break in. I just forgot the keys.
znosić coś
Nie mogę znieść tańców mojego sąsiada o 5 rano.
inizia ad imparare
to put up with something
I can't put up with my neighbour's dancing at 5 am.
sprowadzać się do czegoś
Czy wszystko sprowadza się do pieniędzy?
inizia ad imparare
to come down to something
Does everything come down to money?
zawołać kogoś
Zawołaj kelnerkę, żebyśmy mogli złożyć zamówienie.
inizia ad imparare
to call someone over
Call the waitress over so that we can order.
pochodzić skądś
"VAT" pochodzi z angielskiego.
inizia ad imparare
to come from somewhere
"VAT" comes from the English language.
przymierzać
Przymierzyła 15 sukienek, ale żadnej nie kupiła.
inizia ad imparare
to try sth on
She tried on 15 dresses, but didn't buy any.
popisywać się
Przestań się popisywać i mi pomóż.
inizia ad imparare
to show off
Stop showing off and help me.
podrywać kogoś
On podrywa Mary już od dobrych 20 minut.
inizia ad imparare
to chat somebody up
He's been chatting up Mary for good 20 minutes now.
kroić
Płakałam tylko dlatego, że kroiłam cebulę.
inizia ad imparare
to cut up
I only cried because I cut up an onion.
rozchmurzyć się
Rozchmurz się, to tylko żart!
inizia ad imparare
to cheer up
Cheer up, it was only a joke!
zrozumieć
Ciężko jest zrozumieć co mówi.
inizia ad imparare
to make out
It's hard to make out what he's saying.
czekać
Czekaj, wezmę płaszcz.
inizia ad imparare
to hold on
Hold on, I'll get my coat.
głowa do góry
Głowa do góry, wszystko się poukłada.
inizia ad imparare
buck up
Buck up, things will get better.
rezygnować z czegoś
Nie rezygnuj ze swoich marzeń.
inizia ad imparare
to give up on something
Don't give up on your dreams.
ujść coś na sucho
Kłamstwo, które nam powiedziała uszło jej na sucho.
inizia ad imparare
to get away with something
She got away with the lie that she told us.
liczyć na kogoś
Liczę na ciebie.
inizia ad imparare
to count on somebody
I count on you.
obudzić się
Obudź się! Przespaliśmy budzik!
inizia ad imparare
to wake up
Wake up! We have missed the alarmclock!
odwołać
Ślub został odwołany.
inizia ad imparare
to call off
The wedding was called off.
zdradzić kogoś
Ona nigdy by go nie zdradziła!
inizia ad imparare
to cheat on someone
She would never cheat on him!
przymierzyć coś
Mogę przymierzyć?
inizia ad imparare
to try something on
Can I try it on?
ćwiczyć
Ćwiczę na siłowni dwa razy w tygodniu.
inizia ad imparare
to do exercises
I work out at the gym twice a week.
wracać
Po imprezie wróciliśmy do domu o 5 rano.
inizia ad imparare
to come back
After the party, we came back home at 5 a.m.
wejść do środka
Nie mogłam wejść do środka. Drzwi były zamknięte.
inizia ad imparare
to get in
I couldn't get in. The doors were locked.
wyłączyć
Możesz wyłączyć światło?
inizia ad imparare
to turn off
również: to switch off
Can you turn off the light?
skończyć się
o czymś
Skończyły nam się jajka.
inizia ad imparare
to run out of something
We have run out of eggs.
zaoszczędzić
Co miesiąc staram się odłożyć trochę pieniędzy.
inizia ad imparare
to put something aside
I try to put some money aside each month.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.