Αριθμοί - Numbers

 0    60 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
σαράντα
inizia ad imparare
fourty
διαίρεση
inizia ad imparare
division
οχτακόσια
inizia ad imparare
eight hundred
ενενήντα-εννιά
inizia ad imparare
ninety-nine
τρεις-χιλιάδες
inizia ad imparare
three thousand
δεκαοχτώ
inizia ad imparare
eighteen
εκατόν-δέκα
inizia ad imparare
one hundred and ten
+53 schede
La lezione è parte del corso
"Αγγλικά:ημέρα 2"
(Un totale di 255 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.