Μαθαίνοντας καινούργια πράγματα - Learning new things

 0    14 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Δεν καταλαβαίνω.
inizia ad imparare
I don't understand.
Ποιο είναι το αντίθετο του Α;
inizia ad imparare
What is the opposite of A?
Μπορείς να με βοηθήσεις;
inizia ad imparare
Can you help me?
Δώσε μου ένα παράδειγμα.
inizia ad imparare
Give me an example.
Πες το με άλλα λόγια.
inizia ad imparare
Say it in other words.
Συγνώμη,δεν το έπιασα.
inizia ad imparare
Sorry, I didn't catch that.
Μπορείς να το επαναλάβεις;
inizia ad imparare
Can you repeat it?
+7 schede
La lezione è parte del corso
"Αγγλικά:ημέρα 2"
(Un totale di 255 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.