Χρήσιμα Ουσιαστικά - Useful nouns

 0    36 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
αμάξι
Που μπορώ να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο?
inizia ad imparare
car
Where can I rent a car?
πορτοφόλι
Που είναι το πορτοφόλι σου?
inizia ad imparare
wallet
Where is your wallet?
πάρτυ
Ας πάμε στο πάρτυ!
inizia ad imparare
party
Let's go to a party!
πρόσωπο
Εχει τόσο όμορφο πρόσωπο.
inizia ad imparare
face
She has such a beautiful face.
λεωφορείο
Το λεωφορείο φεύγει στις 8 π.μ.
inizia ad imparare
bus
The bus leaves at 8 a.m.
κτίριο
Το σινεμά είναι σε αυτό το κτίριο.
inizia ad imparare
building
The cinema is in that building.
πληροφορία
Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες?
inizia ad imparare
information
Where can I get more information?
+29 schede
La lezione è parte del corso
"Αγγλικά:ημέρα 2"
(Un totale di 255 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.