Χρήσιμες φράσεις - Useful phrases

 0    19 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Είναι αλήθεια.
inizia ad imparare
That's true.
Τέλεια.
inizia ad imparare
Sounds great.
Δεν συμφωνώ.
inizia ad imparare
I don't agree.
Βοήθεια!
inizia ad imparare
Help!
Τι μπορούμε να φάμε εδώ;
inizia ad imparare
What can we eat here?
Δεν μιλάω αγγλικά πολύ καλα.
inizia ad imparare
I don't speak English very well.
Εντάξει.
inizia ad imparare
All right.
+12 schede
La lezione è parte del corso
"Αγγλικά:ημέρα 2"
(Un totale di 255 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.