Και,ή,αλλά,οπότε - And, or, but, so

 0    23 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
για
Είναι ενα δώρο για σένα.
inizia ad imparare
for
It's a gift for you.
ως
Δουλεύω ως οδηγός.
inizia ad imparare
as
I work as a guide.
λίγοι
Μας έδωσαν λίγο χρόνο.
inizia ad imparare
few
also: "little"
They gave us little time.
επειδή
Δεν θέλω να ταξιδεύω με πλοίο γιατί με πιάνει ναυτία.
inizia ad imparare
because
I don't want to travel by ship because I'm seasick.
μόνο
Έχω μόνο 5 λεπτά.
inizia ad imparare
only
I have only 5 minutes.
οπότε
Πεινούσα οπότε βγήκα να φάω κάτι.
inizia ad imparare
so
I was hungry so I went out to eat something.
σε σχέση με
Είμαι πιο έξυπνος σε σχέση με εσένα.
inizia ad imparare
than
I'm more intelligent than you.
+16 schede
La lezione è parte del corso
"Αγγλικά:ημέρα 2"
(Un totale di 255 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.