Χαρακτηριστικά - Features

 0    30 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
υπερβολικά
Το να παίρνεις ταξί είναι υπερβολικά ακριβό.
inizia ad imparare
too expensive
Taking a taxi is too expensive.
κακές
Οι συνθήκες είναι κακές.
inizia ad imparare
bad
The conditions are bad.
όμορφο
Τι όμορφο κορίτσι!
inizia ad imparare
pretty
What a pretty girl!
πράσινο
Το γρασίδι είναι πράσινο.
inizia ad imparare
green
The grass is green.
μεγάλη
Η πόλη είναι πολύ μεγάλη.
inizia ad imparare
big
This city is so big.
κρύος
Κρυώνω.
inizia ad imparare
cold
I'm cold.
καινούργιο
Αγόρασα ένα καινούργιο σουβενίρ!
inizia ad imparare
new
I bought a new souvenir!
+23 schede
La lezione è parte del corso
"Αγγλικά:ημέρα 2"
(Un totale di 255 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.