Χρόνος - Time

 0    26 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
χτες
Τι έκανες χτες?
inizia ad imparare
yesterday
What did you do yesterday?
το πρωί
Πίνεις καφέ το πρωί?
inizia ad imparare
in the morning
Do you drink coffee in the morning?
εννιά και είκοσι
Το πάρτυ ξεκινάει στις εννιά και είκοσι.
inizia ad imparare
twenty past nine
The party starts at twenty past nine.
το βράδυ
Θα συναντηθούμε το βράδυ.
inizia ad imparare
in the evening
We'll meet in the evening.
οχτώ παρά τέταρτο
Τελειώνω την δουλειά οχτώ παρα τέταρτο.
inizia ad imparare
a quarter to eight
I finish work at a quarter to eight.
μήνας
Ήμουν στην Ρώμη έναν μήνα πριν.
inizia ad imparare
month
I was in Rome a month ago.
χρόνος
Καλή χρονιά!
inizia ad imparare
year
Happy New Year!
+19 schede
La lezione è parte del corso
"Αγγλικά:ημέρα 2"
(Un totale di 255 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.