Μια τυπική συζήτηση από βιβλίο μαθητών;) - A typical conversation from a student's book;)

 0    15 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Ποια είναι η δουλειά σου;
inizia ad imparare
What is your job?
Δεν καπνίζω.
inizia ad imparare
I don't smoke.
Απο που είσαι;
inizia ad imparare
Where are you from?
Πόσο χρονών είσαι;
inizia ad imparare
How old are you?
Καπνίζεις τσιγάρα;
inizia ad imparare
Do you smoke cigarettes?
Που μένεις;
inizia ad imparare
Where do you live?
Το όνομά μου είναι Αδάμ.
inizia ad imparare
My name is Adam.
+8 schede
La lezione è parte del corso
"Αγγλικά:ημέρα 2"
(Un totale di 255 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.