500 najdôležitejších slovies 1 - 50

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
pokračovať
Pokračuj v práci na tomto článku.
inizia ad imparare
to continue
Continue working on this article.
položiť
Položil kávu na stôl.
inizia ad imparare
to put
He put the coffee on the table.
postaviť
Postavil som dom a zasadil som strom.
inizia ad imparare
to build
I've built a house and planted a tree.
začať
Začína sa mi páčiť francúzština.
inizia ad imparare
to begin
I'm beginning to like French.
stáť
Nestoj príliš blízko cesty.
inizia ad imparare
to stand
Don't stand too close to the street.
potriasť
Neveriacky potriasla hlavou.
inizia ad imparare
to shake
She shook her head in disbelief.
popáliť
Popálil som si prst, keď som smažil vajíčka.
inizia ad imparare
to burn
I burned my finger while frying the eggs.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Anglické slová: 500 najdôležitejších slovies"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.