500 najdôležitejších slovies 51 - 100

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
odčiniť
Môžem to ešte odčiniť?
inizia ad imparare
to undo
Can I still undo that?
diskutovať
Musíme prediskutovať každú možnosť.
inizia ad imparare
to discuss
We have to discuss every possibilty.
zvýšiť
Cena benzínu sa zvýšila o 10%.
inizia ad imparare
to increase
The price of gasoline was increased by 10%.
požičať
Tato, môžem si požičať tvoju kreditnú kartu?
inizia ad imparare
to borrow
Dad, can I borrow your credit card?
vstať
Nenávidím vstávanie skoro ráno.
inizia ad imparare
to get up
I hate getting up early in the morning.
starať sa
Budeš sa o mňa starať, keď zostarnem?
inizia ad imparare
to look after
Will you look after me when I get old?
rozliať
Je zbytočné plakať nad rozliatym mliekom.
inizia ad imparare
to spill
It's no use crying over spilled milk.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Anglické slová: 500 najdôležitejších slovies"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.