500 najdôležitejších slovies 301 - 350

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
roztiahnuť (sa)
Vždy sa po tréningu roztiahni.
inizia ad imparare
to stretch
Always stretch after training.
udať
Naši susedia nás udali.
inizia ad imparare
to denounce
Our neighbours denounced us.
triasť sa
Je taká zima až sa trasiem.
inizia ad imparare
to shiver
It's so cold I'm shivering.
vymazať
Nechtiac som si vymazal všetky fotografie!
inizia ad imparare
to erase
I erased all of my photos by accident!
zachániť
Ďakujem, že si mi zachránil mačku!
inizia ad imparare
to save
Thank you for saving my cat!
uchovať si
Opakuj si nové slovíčka ak si ich chceš uchovať v pamäti.
inizia ad imparare
to retain
Revise new words if you want to retain them.
chytiť
Náhle ma chytila za ruku.
inizia ad imparare
to seize
Suddenly she seized my hand.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Anglické slová: 500 najdôležitejších slovies"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.