500 najdôležitejších slovies 251 - 300

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
bojovať
Nepokúšaj sa bojovať so svojim osudom.
inizia ad imparare
to fight
Don't try to fight your destiny.
zlomiť
Zlomil som si nohu na troch miestach.
inizia ad imparare
to break
I broke my leg in three places.
prenasledovať
Zlodej prebehol cez ulicu s jedným policajtom, ktorý ho prenasledoval.
inizia ad imparare
to pursue
Thief ran across the street with one officer pursuing him.
podať
Podal si svoju prácu na schválenie?
inizia ad imparare
to submit
Have you submitted your thesis for approval?
pozrieť sa
Pozri sa na to lietadlo! Je obrovské!
inizia ad imparare
to look
Look at that plane! It's huge!
vrátiť sa
Po vojne sa vrátil domov.
inizia ad imparare
to return
He returned home after the war.
pokračovať
Pokračoval v práci po tom, ako bol prerušený.
inizia ad imparare
to resume
He resumed his work after he was interrupted.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Anglické slová: 500 najdôležitejších slovies"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.