500 najdôležitejších slovies 451 - 500

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
zhromaždiť sa
Ľudia sa na uliciach zhromaždili, aby bojovali za svoje práva.
inizia ad imparare
to gather
People gathered on the streets to fight for their rights.
kričať
Nie je potrebné kričať! Počujem ťa!
inizia ad imparare
to shout
There's no need to shout! I can hear you!
počuť
Ľudia nedokážu počuť určité zvuky.
inizia ad imparare
to hear
Humans can't hear certain sounds.
rozkazovať
Nerozkazuj mi!
inizia ad imparare
to command
Don't command me!
schovať
Prestaň sa pred nami schovávať!
inizia ad imparare
to hide
Stop hiding from us!
poznať niekoho
Poznáš Majkla?
inizia ad imparare
to know somebody
Do you know Michael?
skontrolovať
Skontroluj, či zo sebou naozaj máš pas.
inizia ad imparare
to check
Check if you have your passport with you for sure.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Anglické slová: 500 najdôležitejších slovies"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.