500 najdôležitejších slovies 151 - 200

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
skočiť
Vyskoč najvyššie ako dokážeš.
inizia ad imparare
to jump
Jump as high as you can.
pozorovať
Pozorujeme správanie veľryby.
inizia ad imparare
to observe
We're observing the behaviour of the whale.
obdržať
Obdržal si tie dokumenty?
inizia ad imparare
to receive
Did you receive the documents?
uhasiť
Benzínom nemôžeš uhasiť oheň.
inizia ad imparare
to put out
You can't put out the fire with gasoline!
pochybovať
Ako o tom môžeš pochybovať?
inizia ad imparare
to doubt
How can you doubt that?
rozviezť sa
Verím, že moji rodičia sa nikdy nerozvedú.
inizia ad imparare
to get divorced
I believe my parents will never get divorced.
túžiť
Nemáš poňatie ako veľmi po tebe túžim.
inizia ad imparare
to desire
You have no idea how much I desire you.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Anglické slová: 500 najdôležitejších slovies"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.