500 najdôležitejších slovies 101 - 150

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
premeniť
V tom filme sa auto premení na robot a pomôže zachrániť svet.
inizia ad imparare
to transform
In the movie, the car transforms to a robot and helps save the worlds.
potešiť
Jeho komplimenty ma naozaj potešili.
inizia ad imparare
to please
His compliments really pleased me.
zavesiť
Rád by som zavesil túto maľbu na stenu.
inizia ad imparare
to hang
I'd like you to hang this painting on the wall.
odrážať
Mesiac odráža slnečné svetlo.
inizia ad imparare
to reflect
The moon reflects sunlight.
nahrať
Tento rozhovor sa nahráva.
inizia ad imparare
to record
This conversation is being recorded.
dostať
Dostal si moju správu?
inizia ad imparare
to get
Did you get my message?
kresliť
Môžeš mi nakresliť obrázok psa?
inizia ad imparare
to draw
Can you draw me a picture of a dog?
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Anglické slová: 500 najdôležitejších slovies"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.