500 najdôležitejších slovies 401 - 450

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
obkľúčiť
Polícia okamžite obkľúčila budovu.
inizia ad imparare
to surround
The police immediately surrounded the building.
udrieť
Muhammad Ali tvrdo udrel svojho súpera.
inizia ad imparare
to hit
Muhammad Ali hit his opponent hard.
podobať sa na
Na ktorú herečku sa podobám?
inizia ad imparare
to resemble
Which actress do you think I resemble?
udeliť
Tento rok mi udelili športové štipendium.
inizia ad imparare
to grant
I was granted a sport scholarship this year.
inštalovať
Do laptopu som si nainštaloval najnovší operačný systém.
inizia ad imparare
to install
I installed the newest operation system on my laptop.
odísť
Odchádzam a už sa nevrátim.
inizia ad imparare
to leave
I'm leaving and I'm not coming back.
potrebovať
Moje deti ma už nepotrebujú.
inizia ad imparare
to need
My children don't need me anymore.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Anglické slová: 500 najdôležitejších slovies"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.