500 najdôležitejších slovies 201 - 250

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
narodiť sa
Nenarodil som sa včera.
inizia ad imparare
to be born
I wasn't born yesterday.
potrestať
Matka potrestala svojho syna za klamstvo.
inizia ad imparare
to punish
Mother punished her son for lying.
znížiť
Doktor mi povedal, že by som mal znížiť cholesterol.
inizia ad imparare
to lower
The doctor said I should lower my cholesterol.
ubezpečiť
Ubezpečujem ťa, že všetko bude dobré.
inizia ad imparare
to assure
Everything is going to be ok, I assure you.
udržať
Zúfalo sa snažil udržať rozhovor.
inizia ad imparare
to sustain
He was desperately trying to sustain the conversation.
dobyť
Rusko dobylo našu krajinu.
inizia ad imparare
to conquer
Our country was conquered by Russia.
odísť
Niekoľko zamestnancov odišlo z našej spoločnosti.
inizia ad imparare
to leave
Several workers have left our company.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Anglické slová: 500 najdôležitejších slovies"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.